Het aller belangrijkste is dat een kind zich thuis voelt in de kinderopvang en dat ouders hun kind met een gerust gevoel kunnen achterlaten.

Het kind staat centraal, het speelt in een veilige liefdevolle omgeving met duidelijke structuur en krijgt voldoende gelegenheid om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen dagen elkaar uit en leren om rekening met elkaar te houden. Ze leren vaardigheden die ze nodig hebben voor latere sociale relaties en voor een goede start op de basisschool.

Een vast dagritme met duidelijke structuur geeft houvast voor kinderen.

De kinderen spelen in een veilige, vertrouwde, zorgzame omgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren omgaan met diverse materialen.

 • Van 07.30 tot 9.00 uur:
  Kinderen brengen en mogen vrij spelen;
 • Om 09.30 uur:
  Een rustmoment met fruit, soepstengel en drinken;
 • Vanaf 10.00 uur:
  Liedjes zingen, voorlezen, spelletjes, kringgesprekjes en diverse knutselactiviteiten
  Bij droog weer wordt buitenspelen gestimuleerd;
 • Om 12.00 uur:
  Met zijn allen gezellig samen eten aan tafel
  Kinderen klaarmaken om te gaan slapen;
 • Rond 14.30 uur:
  Samen drinken met een tussendoortje;
 • Tot 17.30 uur:
  Vrij spelen en activiteiten
  Kinderen ophalen en met de ouders kort de dag doornemen.

De allerkleinsten sluiten aan op het ritme van thuis. Als het kind ouder wordt past het zich aan bij het dagritme van de groep.

Er is buiten volop ruimte om te rennen, fietsen of rustig te spelen. Als het weer en de groep het toelaat maken we een wandeling en genieten we van de dieren in de omgeving.

Vanwege de drukte tussen 12.00 en 13.00 uur verzoeken wij u om geen kinderen te halen en/of te brengen.

Dagindeling

KidsOké hanteert een verticale groepsindeling van maximaal 13 kinderen. In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar. De samenstelling van zo’n groep wisselt niet voortdurend waardoor vriendschappen tussen kinderen een kans krijgen.

Vanwege het kleinschalige karakter van ons kinderdagverblijf kunnen ouders en kinderen een goede vertrouwensband ontwikkelen met de pedagogisch medewerkers.

Het uurtarief voor 2024 bedraagt € 9,60.

In overleg kunnen extra uren – per half uur – worden afgenomen tegen het uurtarief. Iedere maand worden alle werkelijk afgenomen uren achteraf gefactureerd.

Tijdig doorgegeven vakantie- en  vrije dagen worden niet in rekening gebracht.

KidsOké staat  geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit registratienummer heb je nodig bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

De oudercommissie komt enkele malen per jaar bijeen en brengt een nieuwsbrief uit waarin de genomen besluiten worden vastgelegd. Op verzoek kan een verslag van de vergadering worden opgevraagd.

 

 

 

Oudercommissie

Het kan altijd voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten.

Klachten proberen wij eerst samen op te lossen. Een open gesprek is meestal al een oplossing.

Komen we er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

Wil je vrijblijvend een kijkje komen nemen, maak dan vooraf een afspraak.

We houden dan een intakegesprek en vertellen graag over ons kinderdagverblijf.

U kunt hier zelf het inschrijfformulier downloaden en invullen. We nemen dan spoedig contact met u op.

Intakegesprek